otwórz widżet facebooka

Rachunki bankowe

Płatności na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarocinie można dokonywać na następujące rachunki bankowe: 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin PKO BP S.A. I Oddział w Jarocinie

Numer rachunku odbiorcy:

 

•14 1020 2212 0000 5902 0120 9220 - dochody skarbu państwa:

- opłaty za użytkowanie wieczyste,

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność,

- opłata za trwały zarząd,

- opłata za energię elektryczną,

- opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

- opłata za wywóz nieczystości,

- czynsze najmu,

- opłata za wykreślenie ciężaru realnego i wykup ziemi,

- sprzedaż nieruchomości

 

•15 1020 2212 0000 5102 0120 9303 - dochody własne powiatu

(z tytułu opłat geodezyjnych, komunikacyjnych, itd.)  

 

Wpłaty można realizować nieodpłatnie w następujących punktach:

• PKO BP Oddział 1 w Jarocinie, ul. Rynek 24, 63-200 Jarocin,

• Agencja PKO Banku Polskiego, ul. Osiedle T. Kościuszki 4, 63-200 Jarocin

 

 

Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Jarociński, NIP 6172185129, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, Odbiorca/Płatnik: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 – 12, 63 – 200 Jarocin

×