otwórz widżet facebooka

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Dodano 18 października 2022, wpis archiwalny Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5A Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021 poz. 2213)

 

ZARZĄD POWIATU JAROCIŃSKIEGO ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Porębie 32, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka 227 arkusza mapy 2 o powierzchni 2,2000 ha obręb Łowęcice.

1. Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomość zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Porębie 32 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka 227 o powierzchni 2,2000 ha arkusza mapy nr 2 obręb Łowęcice, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1J/00021858/9. Nieruchomość stanowi zabytkowy dwór z parkiem wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 745/Wlkp/A.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106 ze zm.) sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT.

W związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899) cenę uzyskaną w wyniku sprzedaży obniża się o 50%.

3. Termin i miejsce przetargu: 28 grudnia 2022r. r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie ul. Al. Niepodległości 10-12, sala nr 30.

4. Wysokość wadium:  200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), termin złożenia oferty  i wpłacenia wadium: 22 grudnia 2022r.

5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji pełnej treści ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego Jarocin Al Niepodległości 10-12, ul. Kościuszki 10 oraz Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat-jarocinski.pl

6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarocinie ul. Kościuszki 10 (pokój nr 102) i pod numerem telefonu (62) 740-79-62, (62)740 -79-64 i (62)740-79-65 od poniedziałku do piątku,  w godzinach urzędowania.

×