otwórz widżet facebooka

Azbest - Wnioski

AZBEST – DOFINANSOWANIE 2023

 

AZBEST – DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

Zarząd Powiatu Jarocińskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji w roku 2023 na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego.

Wnioski można składać od 1 lutego 2023 r. do 28 lubego 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin). Wzór wniosku można pobrać w linku poniżej.

Przedmiotowe dotacje udzielone są w oparciu o „Zasady udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”, które stanowią załącznik do uchwały nr XV/122/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1 grudnia 2015 r. poz. 7428).

Informacja pod nr telefonu 62 7407 940.

 

Pliki do pobrania:

 

AZBEST – DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA I UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zarząd Powiatu Jarocińskiego informuje o planowanej realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego” w roku 2023, przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Warunkiem ubiegania się o wykonanie usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest jest złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin), w terminie od 1 lutego 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.

 

Pliki do pobrania:

Logo WFOŚiGW 

Logo WFOSiGW w Poznaniu

×