otwórz widżet facebooka

Ogłoszenia

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 45/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 września 2022 r. 


 

Termin konsultacji: od 14 września 2022r. do 5 października 2021r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 56/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 października 2021 r. 


 

Termin konsultacji: od 14 października 2021r. do 4 listopada 2021r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje Uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 57/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 października 2021 r. 

 

Termin konsultacji: od 14 października 2021r. do 21 października 2021r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie; Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych

projekt uchwały 

formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 8/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021

 

Termin konsultacji: od 29 stycznia 2021r. do 08 lutego 2021r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: kowandy.karolina@powiat-jarocinski.pl


 

 Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021


* projekt uchwały

* formularz konsultacji

* Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

Termin konsultacji: 25 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl 

 


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

projekt uchwały
formularz konsultacji
Zarządzenie Nr 76/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 października 2019 r. 


Termin konsultacji: 17 październik 2019 r. do 24 październik 2019 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl 


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych

Termin konsultacji: 1 październik 2019 r. do 10 październik 2019 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres kowandy.karolina@powiat-jarocinski.pl 


 

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020


* projekt uchwały

* formularz konsultacji

* Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

 

Termin konsultacji: 19 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje społeczne projektu uchwały

w sprawie ustanawiania nagród oraz wyróżnień sportowych

 

Projekt uchwały

Zarządzenie Starosty

formularz konsultacji

 

Termin konsultacji: od 1 października 2018 r. do 8 października 2018 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje wieloletniego programu współpracy na lata 2019 -2023
Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi

 

Projekt uchwały

Zarządzenie Starosty

formularz konsultacji 

 

Termin konsultacji: 30 sierpnia 2018 r. do 13 września 2018 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 


Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 

Projekt uchwały

Zarządzenie Starosty

formularz konsultacji 

 

Termin konsultacji: 30 sierpnia 2018 r. do 13 września 2018 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

Projekt uchwały

Zarządzenie Starosty

formularz konsultacji

 

Termin konsultacji: 20 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

 

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dotacji

 Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 Termin konsultacji: od 04.08.2017r. do 11.08.2017r. 

 Projekt uchwały

Formularz

Zarządzenie Starosty

 


 

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dotacji

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Termin konsultacji: od 21.06.2017r. do 28.06.2017r. do godz. 12:00

 

Projekt uchwały

Formularz

Zarządzenie Starosty


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Formularz

Projekt uchwały

Zarządzenie

Termin konsultacji 07.06.2017 r. - 14.06.2017


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Formularz

dokumenty dostępne w BIP http://www.bip.powiat-jarocinski.pl/95,inne-ogloszenia

termin konsultacji: 22 maja 2017 r. - 2 czerwca 2017 r.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie dotacji

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

Termin konsultacji: od 29.03.2017r. do 05.04.2017r.

 

Projekt uchwały

Formularz

Zarządzenie Starosty


Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

UWAGA

W toku przeprowadzania konsultacji zaszła potrzeba dokonania zmian w programie współpracy powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 

zmiany zaznaczono na czerwono 

* poprawiony projekt uchwały

 

* projekt uchwały

 

* formularz konsultacji

 

Zarządzenie Nr 46/16 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

Termin konsultacji: 18 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

 

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje społeczne projektu Planu Transportowego dla Powiatu Jarocińskiego

 


 

 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

* projekt uchwały

 

* formularz konsultacji

 

Zarządzenie Nr 57/15 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 września 2014 r.

 

Termin konsultacji: 07 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

* projekt uchwały

* formularz konsultacji

Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 sieprnia 2014 r.

Termin konsultacji: 08 sieprnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.

 


 

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych

Termin konsultacji: 29 kwiecień 2014 r. do 13 maja 2014 r.

×