otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w marcu 2021 roku

Dodano 15 marca 2021, wpis archiwalny

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2020.

2.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2020.

3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2020r.

4. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.

2. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.

3.Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2020 roku.

2. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie za 2020 rok

3.Sprawy bieżące.

 

 

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego.

2. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

3. Sprawy bieżące.

×