otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w grudniu 2020 roku

Dodano 18 grudnia 2020, wpis archiwalny

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.     Informacja o aktualnej sytuacji w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

2.     Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na rok 2021.

3.     Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.

4.     Sprawy bieżące.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w 2020 roku.
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2020 roku.
Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2021.
4.     Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.

Sprawy bieżące.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.     Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2021.

2.     Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.

3.     Sprawy bieżące.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży pożarnej.

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2021.

3.Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.

4. Sprawy bieżące.

×