otwórz widżet facebooka

Bezpieczne przejście dla pieszych w Roszkowie

Dodano 05 grudnia 2022, wpis archiwalny Bezpieczne przejście dla pieszych w Roszkowie

Ostatnie bezpieczne przejście dla pieszych, które znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostało oddane do użytku w miejscowości Roszków.

  • Całkowita wartość inwestycji: 133 772,60 zł
  • Dofinansowanie: 102 028,84 zł

Zadanie polegało m.in. na:

- budowie wyniesionego przejścia dla pieszych na progu zwalniającym płytowym z kostki brukowej koloru czerwonego,

- budowie chodników w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych o długości 132 m,

- wykonaniu oświetlenia – lampy led z czujnikiem ruchu wraz z panelami fotowoltaicznymi,

- montażu nowego oznakowania pionowego o parametrach spełniających odpowiednie normy (oznakowanie D-6, T-27 z folią odblaskową fluorescencyjną III generacji z oznakowaniem aktywnym – lampami pulsującymi) oraz wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

- wykonaniu punktowego oświetlenia odblaskowego tzw. „kocie oczka”,

- prawidłowym ukształtowaniu wysokości nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych – wykonanie ramp krawężnikowych przy przejściu dla pieszych,

- wykonaniu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku,

- budowie peronu dla wysiadających na przystanku autobusowym.

W wyniku realizacji zadania została zapewniona odpowiednia widoczność pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego.  Inwestycja uwzględniła rozwiązania techniczne oraz potrzeby użytkowników drogi, tak aby w maksymalnym stopniu poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia niebezpiecznych zdarzeń drogowych oraz wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej w ruchu drogowym, w tym niechronionych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów).

×