otwórz widżet facebooka

Polski Ład

 

Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”, w ramach którego planuje się wykonanie ścieżek rowerowych w każdej gminie wchodzącej w skład powiatu jarocińskiego tj. w Gminie Kotlin na odcinku Twardów – Wyszki, w Gminie Jarocin na odcinku Jarocin – Roszków, w Gminie Żerków na odcinku: Żerków – Chrzan oraz w Gminie Jaraczewo w miejscowości Rusko .

Realizacja przedsięwzięcia przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów.

 

×