otwórz widżet facebooka

Wyniki konsultacji


Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy na 2023 rok


 

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 


 

Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy na 2022rok


 

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych 


 

Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy na 2021 rok


 

Protokół z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy  na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

Protokół z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych


 Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy w roku 2020


 Protokól z konsultacji rocznego programu współpracy w roku 2019


Protokiół z konsultacji wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Protokół z kosultacji rocznego programu współpracy w roku 2017


Protokół z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabtków


Protokół z dnia 28.06.2017 z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

×